Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 2 (247) /2016
luty / february 2016
47

Feliks Prusak, Karolina Truszczyńska

Procedura określenia zwrotu podatku akcyzowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego

Procedure for determining excise tax refund for Intra-Community acquisition of a passenger car

53

Bogusław Śledź

Środki antysubsydyjne UE – cz. II

EU anti-subsidy measures – part II

59

Andrzej Halicki

Krajowa Administracja Skarbowa – rys historyczny

National Fiscal Administration – historical overview

63

Denilo Desiderio

Regulacje w sprawie przedstawicielstwa celnego w ramach Unijnego Kodeksu Celnego

The regulation of customs representation within the Union Customs Code

66

Denilo Desiderio

The regulation of customs representation within the Union Customs Code

Regulacje w sprawie przedstawicielstwa celnego w ramach Unijnego Kodeksu Celnego

69

Adam Drozdek

Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa a Prawo celne

Amendments to the Tax and Customs Law Act

72

Pavel Vanik

Dania to zdecydowanie nie raj podatkowy

Denmark is definitaly not a tax haven

74

Rafał Aleksander Nawrot

Wykorzystanie przez polskich podatników anglosaskich mechanizmów powierniczych a problematyka rezydencji podatkowej spółek prawa obcego – cz. I

The use of Anglo-Saxon trusteeship mechanisms by Polish taxpayers and tax residency of companies organised and existing under foreign law – part I

79

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since 1 January 2016 until 31 January 2016

79

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 January 2016 until 31 January 2016

81

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanation

83

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe