Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 8 (253) /2016
sierpień / august 2016
292

Andrzej Halicki

Analiza projektu ustawy z dnia 31 maja 2016 r. – Przepisy wprowadzające

Analysis of the draft law of 31 May 2016 – Implementing provisions the Act on the National Fiscal Administration

297

Dominik Jan Gajewski

Wyzwania dla państw członkowskich Unii Europejskiej w budowaniu polityki przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania

Challenges that Member States of the European Union face in the course of developing the policy of counteracting international tax avoidance

301

Ewa Gwardzińska, Izabella Tymińska

Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów

The adjustment of the transaction value of excise goods in polish customs’ decisions after the release of the goods

305

Piotr Witkowski

Logistyka celna – geneza, pojęcie, podział

Customs Logistics – genesis, concept, division

310

Genadij M. Brovka

Rozszerzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: trudności i perspektywy – część I .

Broadening of the Euroasian Economic Union – problems and perspectives – part I

322

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 July 2016 until 31 July 2016

323

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 July 2016 until 31 July 2016

325

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanatons

326

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe