Monitor prawa celnego i podatkowego

monitor-prawa-celnego

Monitor prawa celnego i podatkowego

Taxation and customs law monitor Rok XXI nr 9 (254) /2016
wrzesień / september 2016
331

Andrzej Halicki

Zadania policyjne Służby Celnej

Police tasks of Customs Service

337

Genadij M. Brovka

Rozszerzenie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej: trudności i perspektywy – część II

Broadening of the Euroasian Economic Union – problems and perspectives – part II

341

Arkadiusz Augustyniak

Graniczna kontrola fitosanitarna

Border phytosanitary control

345

Jan Bohdanowicz

Współpraca Służb Celnych Czech i Niemiec przynosi efekty

Czech Republic and German Customs cooperation delivers results

350

Hans-Michael Wolffgang, Kerstin Harden

The New European Customs Law

Nowe europejskie prawo celne - polskie tłumaczenie publikacji miało miejsce w wydaniach nr 6 i 7/16 MPCiP

358

redakcja

Zaproszenie – Stowarzyszenia Weteranów Polskiej Służby Celnej w organizacji .

Invitation – Polish Customs Service Veterans Associations in organization .

360

redakcja

Przegląd zmian w przepisach celnych i podatkowych za okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

The review of changes in customs and tax regulations since since 1 August 2016 until 31 August 2016

361

redakcja

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej – seria L i C od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

The list of customs and tax legal acts published in the EU Official Journals L and C since 1 August 2016 until 31 August 2016

363

Robert Wojciechowski

Wyjaśnienia taryfowe

Tariffs explanatons

365

redakcja

Nowa pozycja książkowa

New book

367

Abstrakty/Summaries

Abstrakty

57zł kup wydanie papierowe